KOHTI LAATUA

Laatutyökaluja pk-yrityksille

Haluatko vähentää sähläystä ja kehittää yritystoimintaasi?


Lähde laatupolulla eteenpäin!

MISTÄ YRITYKSEN LAATU MUODOSTUU?

Pienyrityksen laatu on ihan tavallista tekemistä

Laatu on sitä kun asioita tehdään hyvin. Laatua on myös se kun toimintaa kehitetään tai turhasta tekemisestä päästään eroon. Joskus vähemmän voi olla enemmän.

Tällä sivustolla yrityksen laatutyötä havainnollistetaan jakamalla se viiteen eri osaan: suunnitteluun, toteutukseen, tulosten arviointiin ja korjaaviin tai juuruttaviin toimenpiteisiin sekä laatutyöstä viestimiseen. 

Kannattaa muistaa että laatuajattelu yrityksessä on ennen kaikkea maalaisjärjen käyttöä ja pyrkimystä parempaan tekemiseen. Varsinkin alkumatkalle voi olla tarpeen ottaa oppaaksi laadun kehittämisen asiantuntija. Siitä huolimatta liikkeelle voi lähteä jokainen yrittäjä, miten pienin askelin tahansa. Niiden avuksi ja tueksi on tälle sivustolle koottu laatutyöhön sopivia työkaluja ja -pohjia sekä vinkkejä ja virikkeitä laatuajatteluun.

Huomioi osa-alueet - kehitä kokonaisuutta

Suunnittele. Määrittele suunta ja tavoitteet. Tunnista riskit ja mahdollisuudet. Selvitä keskeisten sidosryhmien laatuodotukset ja aseta laatutavoitteet. Määrittele mittarit ja palautekäytännöt, joilla seuraat tavoitteiden toteutumista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Toteuta. Luo prosessit, toimintamallit ja työohjeet, joilla varmistat laatutavoitteiden saavuttamisen ja käytä niitä. Ota käyttöön laadunvarmistuksen keinoja ja työkaluja. Vähennä sähläystä ja hukkaa. Valvo työn laatua ja sovittujen toimintamallien noudattamista. Kerää palautetta ja mittaustietoa.

Arvioi. Pysähdy aika-ajoin arvioimaan tavoitteiden toteuttamista. Hyödynnä mittarien ja palautejärjestelmien tuottamaa tietoa ja näkemyksiä, sekä erilaisia arviointeja. Määrittele parantamisen tarpeet ja suunnittele parantamisprojektit.

Korjaa ja juurruta. Tarkastele prosesseja ja toimintamalleja kriittisesti ja korjaa niitä tarpeen mukaan. Ratkaise ongelmia ja etsi uusia, luovia tapoja toimia. Hyödynnä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja valtuuta henkilöstöä omatoimisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen.

Viesti. Keskustele laadusta asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Osallista ja innosta. Varmista tiedon kulku. Hehkuta hyvää työtä ja saavutuksia. Hyödynnä sertifikaatteja, tunnustuksia ja referenssejä markkinoinnissa. Ota vastaan palautetta ja hyödynnä sitä. Palkitse ja kannusta.