ARVIOI TULOKSIA

laatutyökalut_arvioi tuloksia
laatutyökalut_arvioi tuloksia

Laadun kehittäminen vaatii menosuunnan arviointia

Muista pysähtyä tarkastelemaan teettekö nyt yrityksessä oikeita asioita

Nyt on aika verrata nykytilaa lähtötilanteeseen ja tehdä johtopäätöksiä! Palaa mittareihin ja niillä kerättyyn tietoon. Säännöllinen arviointi auttaa tavoitteiden toteutumisen seurannassa.

Nyt kun olet kehittänyt yrityksesi toiminnallista laatua, on aika palata liiketoiminnan kuvaukseen. Tee tarkempi kuvaus liiketoiminnastasi niin että hyödynnät aiemmin tekemääsi kuvausta. Miltä aiemmin laatimasi suunnitelma nyt näyttää? Onko toiminta muuttunut?

Muista kerätä säännöllisesti palautetta keskeisiltä sidosryhmiltä. Kiinnitä huomiota laatutavoitteiden toteutumiseen. Usein riittää, että ylipäänsä kirjaa ylös kuulemansa ja näkemänsä, jotta asiakkaiden kommentteihin voidaan palata. Asiakaspalautteen keräämisessä ja käsittelyssä voit käyttää avuksi seuraavaa työkalua.

Käy itse tarkistamassa aika-ajoin toiminnan sujuvuutta tekemällä hukkakävely. Mikä tekemisessä on turhaa? Kirjaa havaintosi oheiselle työpohjalle.

Jos jokin ei toimi, on tarpeen etsiä siihen syy. Kokeile viisi kertaa miksi -tekniikkaa.


Näistäkin voit hyötyä