IN ENGLISH / PÅ SVENSKAEntreprenör, vill du minska ditt krångel och utveckla din verksamhet? Börja din kvalitetsutveckling till exempel genom att göra kvalitetslöfte.

Kvalitet är när saker görs bra. När en aktivitet utvecklas eller arbetet är gjort, blir mindre besvär och avfall minimerat. Ibland kan mindre också vara mer.

På den här sidan illustreras företagets kvalitetsarbete genom att dela upp det i fem olika delar: design, genomförande, utvärdering av resultat, korrigerings- eller rotationsåtgärder samt kvalitetskommunikation.

Entrepreneur, do you want to reduce your hassle and develop your business? Start your quality development for example by doing quality promise.

Quality is when things are done well. When an activity is being developed or work is done less hassle and waste is minimized. Sometimes less can be more.

On this site, the company's quality work is illustrated by dividing it into five different parts: design, implementation, evaluation of results, corrective or rooting measures, and quality communication.