IN ENGLISH / PÅ SVENSKAEntreprenör, vill du minska ditt krångel och utveckla din verksamhet? Börja din kvalitetsutveckling till exempel genom att göra kvalitetslöfte.

Kvalitet är när saker görs bra. När en aktivitet utvecklas eller arbetet är gjort, blir mindre besvär och avfall minimerat. Ibland kan mindre också vara mer.

På den här sidan illustreras företagets kvalitetsarbete genom att dela upp det i fem olika delar: design, genomförande, utvärdering av resultat, korrigerings- eller rotationsåtgärder samt kvalitetskommunikation.

Do you want to reduce everyday fuss in your company and develop your business? Start by doing a quality promise.

Quality simply follows when things are done well. You can reach higher quality by optimising processes and getting the work done with less time and waste. Many times less can be more.

On this site, the company's quality development is illustrated by dividing it into five different parts: plan, do, check, act & adjust and communication.