KESMO-team: Muotoilu on myös laatua 

22.03.2018

Teollinen muotoilu + palvelumuotoilu 

Muotoilun keskeisin tehtävä on kehittää tuoteideasta kaupallinen, markkinoitava tuote tai palvelukonsepti. Muotoilu täyttää valmistajan tuotannolliset, kaupalliset ja logistiset vaatimukset sekä ennen kaikkea asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet. Muotoilua on kaikkialla - kahvikupeista loistoristeilijöihin sekä kokonaisvaltaisista palveluista hyvin toimivien tuotteiden käytettävyyteen.

Korkeatasoinen teollinen muotoilu on yksi maamme suurista hyödyntämättömistä kilpailuvalteistamme. Muotoiluintensiivisen teollisuuden osuus Suomessa kasvaa. Perinteisesti siitä ovat pitäneet huolta suuryritykset, mutta tämä painopiste on siirtymässä ja siirtyy entistä enemmän pk-yrityssektorille.

Muotoilu liittyy tuotteiden, palveluiden ja käyttökokemusten suunnitteluun. Se parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, haluttavuutta, kilpailukykyä, hinta-laatu-suhdetta, tuotantoa sekä käytettävyyttä. Hyvä muotoiluprosessi avaa mahdollisuuksia tuleville palvelumuotoiluratkaisuille.

Käyttäjän ja tuotteen/palvelun välisen toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen on yksi muotoilun haasteista. Muotoiluratkaisut tukevatkin osaltaan tuotteiden ja palveluiden käyttäjäkokemusta.

Teollisen muotoilun osaamista on kehittää tuotetta tai palvelua tietyille markkinoille ja tietylle hintatasolle tai, kun halutaan luoda tuotteelle, palvelulle tai ympäristölle tietty ulkoasu. Yhtä hyvin se on tilan tai ympäristön käytettävyyttä, toiminnallisuutta ja ergonomiaa sekä, kun kehitetään tuotanto- ja jakeluprosessin kustannustehokkuutta.


KESMO-team

Kirjoittajat ovat Kesmo-hankkeen toteuttajia. Kesmo on muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke Keski-Suomessa. Sen tavoitteena on informoida yrityksiä asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoilun hyödyistä. Hanke järjestää kunnissa teema- ja toimialakohtaisia tilaisuuksia.