PUHEENVUOROJA

Laadun kehittäjien puheenvuoroja

Lue alta laatutyön ammattilaisten ajatuksia pienyritysten laadusta. Haluatko kirjoittaa laadun kehittämisestä pienyrityksessä? Ota yhteyttä kohtilaatua(a)gmail.com 

Työskenneltäessä yksin yrityksessä kaikki yrityksen asiat ovat jatkuvasti "koko " henkilöstön tiedossa. Heti jos toimintaan kuitenkin tulee mukaan yksikin uusi yrityskumppani tai työntekijä, riittävän ja ajantasaisen viestinnän merkitys korostuu. Tällöin kannattaa istahtaa miettimään, kuinka viestintä saadaan toimimaan. Sisäisen viestinnän...

Eikö käsite yrittäminen pidä sisällään sen ajatuksen, että siinä pyritään yhä parempaan tekemiseen? Haastetaan siis itsemme ja muut menemään eteenpäin!

Asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttaa kaikki heidän kokemuksensa ostoprosessin aikana. Ei ole siis merkityksetöntä miltä myymälä näyttää, miten henkilökunta on pukeutunut tai onko verkkokaupan ulkoasu visuaalinen. Kokemukseen vaikuttaa myös muilla kuin näköaistilla havaitut asiat. Tilanteeseen sopiva taustamusiikki tai herkullinen tuoksu voi ohjata...

Tärkeä Leanin peruspiirre on arvon käsite. Leanissa ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää syvällisesti, kuinka loppuasiakas kokee tuotteen tai palvelun arvon. Asiakasrajapinnassa voidaan tehdä suurimmat virheet määrittelemällä asiakkaan kokema arvo väärin, jolloin kaikki edelleen seuraavat toiminnot ovat jollakin tavalla hukkaa. Lean-ajattelussa...

Laatuajatteluun sisältyvän jatkuvan parantamisen mallin avulla yritys pystyy kehittymään kilpailijoitaan menestyksellisemmin. Kun muut ympärillä kehittyvät, niin on itsekin pystyttävä parantamaan jatkuvasti. Jatkuvassa kilpailussa menestymiseen tarvitaan kyky kehittyä muita nopeammin. On siis osattava tehdä asioita fiksummin kuin toiset.

Olen muutaman viime vuoden aikana kouluttanut pääasiassa palvelualojen yrityksiä ja jonkin verran myös julkisen sektorin toimijoita teemoista asiakas-, palvelu- tai laatulupaus ja ne ovat mielestäni aiheina ja sisältöinä melko lähellä toisiaan. Laatulupaus tosin voi olla sisällöltään laajempi, koska se voi pitää sisällään paljon enemmänkin kuin...

Vaikka otsikko tuntuu itsestäänselvyydeltä, ei se sitä ole! En tiedä parempaa asiantuntijaa laadun kehittämiselle kuin asiakas, mutta moni yrittäjä tuskailee sitä, miten heitä saisi mukaan niin yrityksen liiketoiminnan kuin laadunkin kehittämiseen - ja nämähän kulkevat käsi kädessä.

Yksi yrityksen merkittävistä laatutekijöistä on vuorovaikutusosaaminen. Yrityksen työntekijöiden taito olla yhdessä, keskustella ja neuvotella, johtaminen sekä arkipäivän kohtaamiset muodostavat merkittävän osan yrityksen kokonaiskuvasta. Elämme jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Työelämä vaatii kykyä hallita monenlaisia...