SUUNNITTELE

Laatutyökalut_suunnittele
Laatutyökalut_suunnittele

Laatutyötä on tekemisen ja kehittämisen suunnittelu

Mieti mikä on yritystoiminnassanne olennaista ja mikä kaipaa kehittämistä

Yrityksen suunnan ja laatutavoitteiden määrittäminen on tärkeää liiketoiminnan kehittämiseksi. Kehittymisen seuraamiseksi kannattaa määritellä asiat, joita seurataan säännöllisesti. Näiden mittareiden avulla tiedät, muuttuvatko asiat haluttuun suuntaan.

Kun olet tehnyt yrityksellesi laatulupauksen, hyödynnä alla olevia työkaluja.

1. Hahmota liiketoiminnan mahdollisuuksia purkamalla sitä osiin liiketoiminnan kuvaus-työpohjalle. Voit käyttää sitä olemassa olevien palveluiden/tuotteiden kehittämisessä tai tai uusien suunnittelussa.

2. Mieti yritystoimintaasi liittyviä sidosryhmiä ja niiden merkitystä. Selvitä tärkeimpien sidosryhmien laatuodotukset.

3. Selvitä yksinkertaisin Mitä jos? -kysymyksin toimintasi riskit ja miten hyvin ne ovat hallinnassa. Mieti riskejä erityisesti laadun näkökulmasta.

4. Mieti mitä yrityksessänne olisi tärkeä mitata ja miksi. Mittaa sitä mitä haluat saavuttaa, esimerkiksi laatuodotusten toteutumista.