TOTEUTA

laatutyökalut_toteuta
laatutyökalut_toteuta

Yrityksen laadun kehittäminen on konkreettisia tekoja

Tee havaintoja ja pyri jatkuvaan parantamiseen

Hyvät suunnitelmat pitää myös toteuttaa tai muuten tavoitteet jäävät saavuttamatta. Alla on muutamia työkaluja, jotka auttavat esimerkiksi laadunvarmistuksessa sovittujen toimintamallien noudattamisessa. 

Muista kerätä tietoja, joilla voit arvioida onnistumista ja laadun parantumista. Mittaa toiminnan kehittymistä kannattavuuden, asiakkaiden, oman toiminnan ja oman henkilöstön näkökulmista.

Havaittuja puutteita tai hyviä käytäntöjä ei tule aina kerrottua eteenpäin. Mitä saataisiinkaan selville jos työntekijät kirjaisivat havaintojaan ylös jatkokäsittelyä varten? 

Tietoturvaa on syytä miettiä jokaisessa pienessäkin yrityksessä. Hoida kuntoon yrityksesi tietoturva-asiat!

Mikä oman yrityksen tominnassa mietityttää? Listaa simppelin riskianalyysi-pohjan avulla liiketoimintaasi mahdollisesti uhkaavia riskejä ja sitä, miten olette varautuneet niihin.

Voit kokeilla myös mitä jos? -kysymyksiä. Mieti riskejä erityisesti laadun näkökulmasta.

Tasalaatuisuutta voit edistää hyvillä työohjeilla. Kokeile ottaa käyttöön työpohja omassa yrityksessäsi.