TOTEUTA

laatutyökalut_toteuta
laatutyökalut_toteuta

Yrityksen laadun kehittäminen on konkreettisia tekoja

Tee havaintoja ja pyri jatkuvaan parantamiseen

Hyvät suunnitelmat pitää myös toteuttaa tai muuten tavoitteet jäävät saavuttamatta. Alla on muutamia työkaluja, jotka auttavat esimerkiksi laadunvarmistuksessa sovittujen toimintamallien noudattamisessa. 

Tietoturvaa on syytä miettiä jokaisessa pienessäkin yrityksessä. Kartoita tilanteenne oheisilla kysymyksillä.

Muista kerätä tietoja, joilla voit arvioida onnistumista ja laadun parantumista. 

Havaittuja puutteita tai hyviä käytäntöjä ei tule aina kerrottua eteenpäin. Mitä saataisiinkaan selville jos työntekijät kirjaisivat havaintojaan ylös jatkokäsittelyä varten. 

Jos jokin ei toimi, on tarpeen etsiä siihen syy. Kokeile Viisi kertaa miksi -tekniikkaa.

Tasalaatuisuutta voit edistää hyvillä työohjeilla. Kokeile, voisiko teidän yrityksessänne hyödyntää työohjepohjaa.